Gabinet Pomocy Psychologicznej w Krakowie

Gabinet Pomocy Psychologicznej jest zlokalizowany w Krakowie przy ul. św. Jacka 16 gdzie znajduje się również klasztor i Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów.

Gabinet oferuje pomoc osobom dorosłym: duchownym i świeckim w zakresie:

  • pomocy terapeutycznej krótko i długoterminowej
  • pomocy w sytuacjach kryzysowych
  • konsultacji psychologicznych
  • poradnictwa psychologicznego
  • diagnozy psychologicznej

Wszelkie informacje oraz zapisy prosimy kierować pod nr telefonu 507 552 844 lub 12 254 60 15.  
E-mail tomlos@poczta.onet.pl