Gabinet Pomocy Psychologicznej w Tokarni

Do Gabinetu Pomocy Psychologicznej mogą zgłaszać się bez skierowania osoby dorosłe, rodzice z dziećmi oraz młodzież.

Zakres  działania  obejmuje:

Konsultacje psychologiczne

  • ukierunkowane na szersze zrozumienie problemu i zaprojektowanie optymalnej strategii rozwiązania;

Badania psychologiczne:

  • diagnoza i terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin;
  • ilorazu inteligencji; uzdolnień intelektualno twórczych oraz osobowości;
  • opracowania profilu osobowościowo-intelektualnego;

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży

  • dotyczy min. trudności szkolnych, emocjonalnych, rówieśniczych, „wychowawczych”, związanych z okresem dorastania;
  • uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych;
  • w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych;

Pomoc psychologiczna osobom dorosłym

  • dotyczy radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, np. utratą bliskiej osoby, kryzysem w związku partnerskim, rozwodem, tzw. kryzysem wieku średniego, chorobą, stanami stresowymi i frustracyjnymi; stanami depresyjnymi; konfliktami w pracy, trudnościami z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego.

Terminy spotkań proszę uzgadniać wcześniej osobiście lub telefonicznie!

Tel. 665- 352 – 839