O nas

Gabinet KrakówJesteśmy salwatorianinami i psychologami, których misją jest pomaganie osobom w różnych sytuacjach kryzysowych, będących wynikiem działania czynników zewnętrznych, które nie pozwalają zdrowemu psychicznie człowiekowi uporać się z ich skutkami, ponieważ zawiodły dotychczas wypracowane psychiczne mechanizmy obronne.

Nasza praca polega również na pomocy w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywaniu problemów z kontaktem z innymi ludźmi.

Naszym celem jest wzbudzenie w Tobie pozytywnej energii, poczucia pewności siebie i uzyskania wewnętrznej harmonii, byś mógł cieszyć się każdą chwilą swojego zycia.

 

Duszpasterze:

Ks. Dariusz Sikorski SDS – DYREKTOR SOST

absolwent WSD Salwatorianów, psycholog – absolwent Instytutu Psychologii KUL, doktorant w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. Członek Sekcji Psychologów Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski.

Praktyka zawodowa – Szpital Psychiatryczny w Tworkach. Ukończył nastąpujące szkolenia m.in.: „Diagnostyka i terapia wg. M. Lüschera”, „Psychoprofilaktyka uzależnień”, „Koncepcja jednosesyjnej psychoterapii wg. M. Talmona”, „ Naturalne techniki radzenia sobie ze stresem”,   „Psychoterapia uzależnież”, „Edukacja i profilaktyka z zastosowaniem dramy”; „Hipnoza w pomocy psychologicznej, psychoterapii i medycynie”; „Psychoterapia osób z orientacją homo-i biseksualną”, „Integratywna psychoterapia depresji”, „Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” oraz „Normalne jedzenie – w poszukiwaniu harmonii między ciałem a umysłem”, „Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych”, „Diagnostyka kliniczna – DSM-IVTR”. Obecnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej.

Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. „Rozwijanie umiejętności życiowych skuteczną profilaktyką uzależnień”, „Oddziaływanie współczesnych środków wizualnych na dzieci i młodzież jako zagrożenie dla realnych kontaktów międzyludzkich”; „Analiza empiryczna motywacji czynów karalnych u nieletnich”; „Proces zmian w kierunku osobowego rozwoju u osób współuzależnionych”; „Znaczenie grup młodzieżowych w profilaktyce uzależnień”. Jest także współautorem książek z serii: „Uzależnienia Fakty i Mity”: „Sekty. Destrukcyjne grupy kultowe”, „Media”, „Kulty publiczności”.

Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą jako instruktor harcerski. Wcześniejsza praca psychologiczna: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie; Prywatna Klinika Terapii Uzależnień w Krakowie – prowadzenie własnego Gabinetu Psychologicznego.

W praktyce terapeutycznej zajmuje się między innymi interwencją kryzysową, sytuacjami trudnymi w szczególności kryzysami egzystencjalnymi, problemami związanymi z depresją, zaburzeniami lękowymi a także metodami relaksacyjnymi.

Ukończył kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Kontynuuje dalej swoją edukacje zawodową w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie w zakresie psychoterapii głębokich zaburzeń osobowości.

Pracuje pod superwizją.

 

Ks. Tomasz Łosiewicz SDS

absolwent WSD Salwatorianów w Bagnie, psycholog-absolwent Instytutu Psychlogii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Teolog-licencjat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ukończył szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Staż w klinice psychiatrycznej Giuseppina w Rzymie oraz w Centrum Konsultacji przy Uniwersytecie Gregoriańskim. Roczne szkolenie w zakresie terapii grupowej oraz prywatna praktyka w Ośrodku Psychologicznym w Lublinie.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie sytuacji kryzysowych, zaburzeń osobowości i problemów związanych z depresją i lękiem.

 

Ks. Daniel Banaszkiewicz SDS

salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, duszpasterz w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (2001-2004), absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy CFD w Krakowie,  ojciec duchowny w WSD Salwatorianów w Bagnie (2004-2010). Obecnie (od 1 sierpnia 2010) duszpasterz SOST.

 

ks. Piotr Pająk SDS

salwatorianin, teolog – magister z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W trakcie szkolenia z zakresu  psychoterapii rodzin w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej rekomendowany przez  Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uczestnik kursu psychologii małżeńskiej dla kapłanów organizowanego przez Małopolskie Centrum Psychoterapii w Klinice Małżeńskiej w Krakowie. Certyfikowany szkoleniowiec Akademii Rozwoju z zakresu: techniki zapamiętywania, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, negocjacje, komunikacja i perswazja.

W praktyce terapeutycznej zajmuje się między innymi sytuacjami trudnymi  – w szczególności kryzysami egzystencjalnymi, poradnictwem małżeńskim i rodzinnym, kryzysami w małżeństwie i rodzinie.