Poradnia rodzinna i małżeńska

Świadomi pogarszającej się sytuacji małżeństw i rodzin oraz rozmaitych dylematów,
z jakimi borykają się małżonkowie we współczesnym świecie, zwracamy się z kilkoma propozycjami, które za swój cel mają pomoc rodzinom i narzeczonym w budowaniu i podtrzymywaniu ich wzajemnych relacji. Zaproponowane zagadnienia są odpowiedzią na współczesne problemy rodzin, które one same sygnalizują podczas różnorakich okazji.

Zakres działań:

  • pomoc/interwencja terapeutyczna
  • psychoterapia małżeńska i rodzinna

 

Dane kontaktowe z prowadzącym:
tel. 509-092-052 lub +48 12 395-06-67
e-mail: piotrsds@gmail.com