Poradnictwo Duchowe i Kierownictwo indywidualne

W SOST funkcjonuje poradnictwo duchowe, w ramach którego pomagamy osobom potrzebującym pomocy i wsparcia duchowego. Pragniemy nieść uzdrowienie emocjonalne ludziom złamanym i uzdrowienie fizyczne tym, którzy chorują i cierpią.

Poradnictwo duchowe to rozmowa duszpasterska, podczas której podejmuje się tematykę religijną. Jest okazją do poszukiwania rozwiązań problemów życiowych w świetle wiary chrześcijańskiej i łaski Bożej.

Pomoc skierowana jest do osób:

  • przeżywających wątpliwości w wierze
  • zaciekawionych rozwojem duchowości
  • pragnących uczyć się modlitwy
  • mających trudności w spowiedzi
  • szukających miejsca w Kościele
  • zainteresowanych kwestiami moralnymi

Kontakt: ks. Daniel  Banaszkiewicz
Tel: +48 603 912 171